ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΣΦΑΛΕΙAΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΣΦΑΛΕΙAΣ

 H εταιρεία ΒΑΡΝΑΒΑΣ & ΥΙΟΣ διαθέτει τα απαραίτητα πιστοποιητικά για την παραγωγή και τη διάθεση όλων των προϊόντων της. Όλα τα εξαρτήματα που χρησιμοποιούμε είναι πιστοποιημένα όπως ορίζει η Κυπριακή και Ευρωπαϊκή Νομοθεσία για την ασφαλή κατασκευή και χρήση μεταλλικών σκαλωσιών.

 

Παρακάτω μπορείτε να δείτε ψηφιακά αντίγραφα αυτών των πιστοποιητικών: